• Καραγκούνη Αριστέα

    Ερευνήτρια

    Η Αρίστη Καραγκούνη είναι Διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο αντικείμενο ‘Αξιολόγηση της Εταιρικής Απόδοσης και Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη Κρίσιμων Υποδομών’. Κατέχει Μεταπτυχιακό [...]